Education

Year

LL.M., Uppsala University

2018

University of Auckland, New Zeeland

2016

Experience

Lawyer, JKN Advokat

2024 -

Associate, JKN Advokat

2020 - 2024

Law Clerk, Nyköping District Court

2019 - 2020

Administrator, Swedish Tax Agency

2017 - 2019

Focus

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt, offentlig upphandling samt process- och skiljemannarätt.

Other

Member of the Swedish Society for Construction and Consulting Law (SVEFEK)

Medlem i Young Arbitrators Sweden (YAS)