Skyldigheten att informera beställaren om brister i förfrågningsunderlaget

Snart två år har gått sedan Högsta förvaltningsdomstolen genom rättsfallen HFD 2022 ref 4 I och II slog fast att leverantörer har en skyldighet att påtala brister och otydligheter som de upptäcker i upphandlingsdokumenten, om de senare ska kunna göra gällande bristen eller otydligheten som en grund för överprövning av upphandlingen. Den omfattande påtalandeskyldighet som […]

Skyldigheten att informera beställaren om brister i förfrågningsunderlaget

Konkursernas tid är nu – vad som händer vid en konkurs och hur du bör agera

Som man bäddar får man ligga; låt personalliggaren ligga still!

JKN Advokat söker löpande biträdande jurister

JKN Advokat is expanding with several new employees and partners

JKN Advokat represents the sellers when Hantverksdata acquires the Tracked project system

PM on legal consequences of covid-19 pandemic

JKN Advokat has assisted Proton Finishing

JKN Advokat represents Industricentralen

JKN Advokat represents the seller Brincks Fastigheter