JKN Advokatbyrå skulle aldrig göra något som skulle äventyra Din integritet. 

Personuppgifter är allt som gör att en annan person vet att en person är den personen.

Vi använder bara personuppgifter för att (i) utföra jävskontroll, (ii) kommunicera med våra klienter, (iii), fakturera våra klienter.

Personuppgifter vi använder är namn, ibland personnummer, adress, e-mejladress, kontouppgifter.

Vi lämnar inte ut Dina personuppgifter till någon utan Ditt samtycke.

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda Dina personuppgifter.

Vi har avtal med annat bolag som sköter redovisning och fakturering och med det bolaget har vi ingått ett Personuppgiftsbiträdesavtal som bland annat innebär att bolaget måste följa vår Personuppgiftspolicy.

Om Du vill att de personuppgifter vi har registrerade om Dig ska raderas så är det bara att kontakta oss. Vi kommer omedelbart följa Din begäran om vi inte är tvingade att ha kvar uppgifterna p.g.a. regler som gäller för advokater eller på grund av att statens regler omöjliggör att vi raderar uppgifterna. 

Personuppgifter vi inte behöver om Dig raderar vi.

Om Du är missnöjd med hur vi behandlar Dina uppgifter kan Du kontakta Datainspektionen.

Det enda skälet till att vi använder personuppgifter är för att vi måste för att tillvarata våra klienters intressen.

Personuppgiftsansvarig är JKN Advokatbyrå HB.

Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm. info@jkn.se