JKN Advokat företräder säljaren Brincks Fastigheter

JKN Advokat företräder säljaren Brincks Fastigheter när Nordsten, en del av Sveafastigheter, nu inleder ett samarbete med Sveaviken Bostad och förvärvar fastigheter i Enköping.

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter Bostad Group, har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 42,5 Mkr. Tilläggsköpeskilling tillkommer vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder på fastigheten och baseras på antal byggrätter som detaljplanen medger. Säljer gör Brincks Fastigheter AB, som länge ägt och förvaltat fastigheterna. Affären är villkorad av erhållande av finansiering och tillträdet planeras ske den 1 februari 2021. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till köparen.

Läs mer om affären här.

(Källa: https://www.svd.se/)

Se fler artiklar