Utbildning

År

Jur kand, Stockholms universitet

2006

Ekonomie kand, Stockholms universitet

2006

Erfarenhet

Advokat och Partner, JKN Advokat

2022 -

Bolagsjurist, NCC

2013 - 2022

Biträdande jurist och Advokat, Advokatfirman Lindberg & Saxon

2009 - 2013

Tingsnotarie, Solna tingsrätt

2007 - 2009

Biträdande jurist, Advokatfirman Gärde & Nordlin

2006 - 2007

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt, offentlig upphandling.

Övrigt

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

Varit utbildningsansvarig och ansvarig för utvecklande av NCC:s affärsjuridiska och entreprenadrättsliga kurser, konsultansvar/styrning, inköp, kontraktshantering samt framtagande av e-learning kurs inom entreprenadjuridik.

Stor erfarenhet av att hålla utbildningar och skräddarsy kurser inom entreprenadjuridik.