Utbildning

År

Jur kand, Stockholms universitet

1998

Erfarenhet

Partner, JKN Advokat

2020 -

Biträdande jurist, Advokat och Partner, AG Advokat

2002 - 2018

Tingsfiskal, Stockholms tingsrätt

2001 - 2002

Överrättsnotarie, Svea hovrätt

2000 - 2001

Tingsnotarie, Köpings tingsrätt

1998 - 2000

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.