Utbildning

År

Jur kand, Stockholms universitet

1998

Erfarenhet

Delägare JKN Advokat

2020 –

Biträdande jurist, advokat och partner, AG Advokat

2002 – 2018

Tingsfiskal, Stockholms tingsrätt

2001 – 2002

Överrättsnotarie, Svea hovrätt

2000 – 2001

Tingsnotarie, Köpings tingsrätt

1998 – 2000

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.