Utbildning

År

Juristexamen, Uppsala universitet

2019

Erfarenhet

Associate, JKN Advokat

2022 -

Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt

2020 - 2022

Praktikant, Sveriges Ambassad i Bern, Schweiz

2019

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

Medlem i Young Arbitrators Sweden (YAS)