Cecilia Vesslén

Utbildning

År

Juristexamen, Uppsala universitet

2014

Harvard University, Cambridge, MA, US

2014

Boston College, Boston, MA, US

2013 - 2014

Erfarenhet

Advokat, JKN Advokat

2020 -

Biträdande jurist och Advokat, Magnus Wollsén Advokat AB

2020

Biträdande jurist, Wollsén Albinsson Advokatbyrå

2017 - 2019

Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt

2015 - 2017

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)