Utbildning

År

Juristexamen, Stockholms universitet

2014

Studier i ekonomi, Stockholms universitet

2014

Studier i matematik och teknik, KTH

2008 - 2009

Erfarenhet

Senior Associate, Advokat och Partner, JKN Advokat

2021 -

Bolagsjurist, Teracom AB

2019 - 2021

Biträdande jurist och Advokat, Norburg & Scherp Advokatbyrå

2014 - 2019

Inriktning

Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt, hyresrätt samt skadeståndsrätt.

Övrigt

Medlem i Young Arbitrators SWEDEN (YAS)

Medlem i Nätverket för Unga Upphandlingsjurister (NUU)

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

Medlem i Försäkringsjuridiska Föreningen (FJF)