Utbildning

År

Juristexamen, Uppsala universitet

2018

University of Auckland, Nya Zeeland

2016

Erfarenhet

Associate, JKN Advokat

2020 -

Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt

2019 - 2020

Handläggare, Skatteverket

2017 - 2019

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.