Utbildning

År

Juristexamen, Stockholms universitet

2017

University of Surrey, England

2016

Erfarenhet

Senior Associate, JKN Advokat

2021 -

Jurist / Liability Claims Adjuster, Sedgwick Sweden AB

2017 - 2021

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.