Utbildning

År

Juristexamen, Stockholms universitet

2017

University of Surrey, England

2016

Erfarenhet

Senior Associate, JKN Advokat

2021 -

Jurist, Liability Claims Adjuster, Sedgwick Sweden AB

2017 - 2021

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Medlem i Young Arbitrators Sweden (YAS)

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

Medlem i Försäkringsjuridiska Föreningen (FJF)