Utbildning

År

Jur kand, Lunds universitet

1981

Erfarenhet

Partner, JKN Advokat

2020 -

Advokat och Partner, Advokatbyrån Hellgren Linander

1997 - 2020

Biträdande jurist, G Grönberg Advokatbyrå

1994 - 1997

Entreprenadjurist vid Sveriges Byggindustrier

1984 - 1994

Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Stockholm

1983 - 1984

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

1981 - 1983

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Tidigare styrelseledamot i BKK

Tidigare styrelseledamot i BFAB

Anlitas regelbundet som skiljeman

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)