Utbildning

År

Jur kand, Lunds universitet

1981

Erfarenhet

Delägare JKN Advokat

2020 –

Advokat och delägare i Advokatbyrån Hellgren Linander

1997 – 2020

Biträdande jurist, G Grönberg Advokatbyrå

1994 – 1997

Entreprenadjurist vid Sveriges Byggindustrier

1984 – 1994

Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Stockholm

1983 – 1984

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

1981 – 1983

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Huvudsekreterare i den arbetsgrupp som utarbetetade AB 92

Tidigare styrelseledamot i BKK

Tidigare styrelseledamot i BFAB

Anlitas regelbundet som skiljeman

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)