Utbildning

År

Jur kand, Stockholms universitet

1988

Erfarenhet

Partner, JKN Advokat

2016 –

Chefsjurist och Bolagsjurist, Peab

2003 – 2016

Bolagsjurist, Skanska

1998 – 2003

Advokat och senior associate, White & Case

1993 – 1998

Hovrättsassessor, fiskal mm, Svea hovrätt respektive Stockholms tingsrätt

1991 – 1993

Associate, Ekholm & Hesselman

1990 – 1991

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

1988 – 1990

Inriktning

Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling

Övrigt

Var styrelseledamot i Byggandets kontraktskommitté (BKK) 2001 – 2010 och deltog då vid förhandlingarna som mynnade ut i antagandet av AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Har undervisat i processrätt mm på Stockholms universitet och anlitas regelbundet för att hålla föredrag och kurser om entreprenad-, konsult- och köprätt.

Anlitas regelbundet som skiljeman i både svenska och internationella förfaranden.

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK) samt the Swedish
Arbitration Association (SAA)