Utbildning

År

Juristexamen, Örebro universitet

2018

St. Thomas University, Kanada

2017

Erfarenhet

Associate, JKN Advokat

2020 -

Beredningsjurist, Södertörns tingsrätt

2020

Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt

2018 - 2020

Handläggare, Skatteverket

2018

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.