Utbildning

År

Jur kand, Lunds universitet

1988

Erfarenhet

Partner, JKN Advokat

2021 -

Chefsjurist och bolagsjurist, Peab AB

2003 - 2020

Chefsjurist och bolagsjurist, Skanska Sverige AB

1995 - 2003

Advokat, Advokatfirman Foyen

1991 - 1995

Fiskalsaspirant, Göta hovrätt

1991

Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt

1988 - 1991

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.