Utbildning

År

Jur kand, Stockholms Universitet

1991

Erfarenhet

Partner, JKN Advokat

2020 -

Partner, Magnus Wollsén Advokat AB

2020

Partner, Wollsén Albinsson Advokatbyrå

2015

Partner, Advokatfirman DLA Nordic

2014 - 2015

Advokat och Partner, Foyen Advokatfirma

1998 - 2013

Assessor/tf rådman, Stockholms tingsrätt, Förstärkningsenheten

1996 - 1998

Hovrättsassessor, Svea hovrätt

1996

Tingsfiskal, Köpings tingsrätt och Huddinge tingsrätt

1994 - 1995

Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt, Handens tingsrätt och Kronofogdemyndigheten

1991 - 1993

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt
Tvistlösning

Övrigt

Magnus biträder löpande entreprenadföretag, organisationer, försäkringsbolag och offentliga organ i entreprenadrättsliga frågor, innefattande allt från utbildning, avtalsskrivning, förhandlingar, utomrättsliga förhandlingar i tvister till biträde vid processer i allmän domstol och skiljeförfaranden. Magnus har även löpande uppdrag som skiljeman och anlitas ofta som kursledare. Han har tillsammans med annan skrivit en bok om totalentreprenader på ABT 06.

Magnus har bakgrund som domare genom sina sju år i domstol, bl.a. som t.f. rådman vid Stockholms tingsrätts Förstärkningsenhet. Enheten tillskapades för att beta av balanserna – speciellt äldre och mera omfattande mål – vid tingsrätten. Sedan augusti 1998 har han i princip uteslutande arbetat med entreprenadrätt, inbegripet frågeställningar rörande skadestånd, försäkring och konsultansvar.