Utbildning

År

Jur kand, Stockholms universitet

1988

Erfarenhet

Partner, JKN Advokat

2018 -

Partner, ENN Advokatbyrå

2004 - 2018

Partner, Bird & Bird

2000 - 2004

Biträdande jurist, Advokat och Partner, Gedda & Ekdahl Advokatbyrå

1990 - 2000

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

1988 - 1990

Inriktning

Företagsöverlåtelser, kommersiell avtalsrätt, fastighets- och hyresrätt, process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Anlitas regelbundet som skiljeman i både svenska och internationella förfaranden.

Swedish Arbitration Association

Svensk Idrottsjuridisk Förening

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)