Utbildning

År

Ekonomie kandidatexamen, Stockholms universitet

2016

Juristexamen, Stockholms universitet

2015

Erfarenhet

Advokat, JKN Advokat

2021 -

Senior Associate, JKN Advokat

2020 - 2021

Biträdande jurist, Advokatbyrån Hellgren Linander

2017 - 2020

Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt

2015 - 2017

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

Medlem i Young Arbitrators Sweden (YAS)