Utbildning

År

Ekonomie kandidatexamen, Stockholms universitet

2016

Juristexamen, Stockholms universitet

2015

Erfarenhet

Senior Associate, JKN Advokat

2020 –

Biträdande jurist, Advokatbyrån Hellgren Linander

2017 – 2020

Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt

2015 – 2017

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och
skiljemannarätt.

Övrigt

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)