Utbildning

År

Ekonomie kand, Stockholms universitet

1996

Jur kand, Stockholms universitet

2002

Erfarenhet

Partner, JKN Advokat

2020 -

Biträdande jurist, Advokat och Partner, Advokatbyrån Hellgren Linander

2005 - 2020

Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt

2002 - 2004

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Anlitas regelbundet för att hålla kurser och föredrag inom entreprenadrätt.
Medverkar i Lexnova Play som har publicerat följande avsnitt:

  • 2020 ”En samlad genomgång av felansvaret”
  • 2019 ”Slutbesiktning”

Författare till Paragrafer för praktiker: entreprenadjuridik för byggsektorn, Svensk
Byggtjänst, 2011

Byggnadsentreprenör under åren 1995 – 2008

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)