Utbildning

År

Juristexamen, Uppsala universitet

2012

Maastricht University, Maastricht, Nederländerna

2010

Erfarenhet

Advokat och Partner, JKN Advokat

2023 -

Bolagsjurist, Peab AB

2020 - 2023

Tingsfiskal, Attunda tingsrätt

2019 - 2020

Tf. hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

2018

Hovrättsfiskal, Svea hovrätt

2017

Biträdande jurist, Törngren Magnell Advokatbyrå

2016

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

2014 - 2016

Biträdande jurist, Kilpatrick Townsend Advokatbyrå

2012 - 2014

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, process- och skiljemannarätt, offentlig upphandling.

Övrigt

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)