Utbildning

År

Jur. kand., Uppsala universitet

2004

Erfarenhet

Biträdande jurist, JKN Advokatbyrå

2018 –

Kanslichef, Centrala djurförsöksetiska nämnden (deltid)

2018

Sekreterare, Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnd (deltid)

2009 – 2018

Gästlärare i internationell privat- och processrätt, Stockholms universitet

2011 och 2014 – 2016

Beredningsjurist, Stockholms tingsrätt

2007 – 2018

Tingsnotarie, Luleå tingsrätt

2004 – 2006

Inriktning

Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, offentlig upphandling, internationell privat- och processrätt, kommersiell avtalsrätt

Övrigt

Författare till yrkandeochgrund.se

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)