Utbildning

År

Jur kand, Uppsala universitet

2004

Erfarenhet

Senior Associate, JKN Advokat

2018 -

Kanslichef, Centrala djurförsöksetiska nämnden

2018

Sekreterare, Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnd

2009 - 2018

Gästlärare i internationell privat- och processrätt, Stockholms universitet

2011 och 2014 - 2016

Beredningsjurist, Stockholms tingsrätt

2007 - 2018

Tingsnotarie, Luleå tingsrätt

2004 - 2006

Inriktning

Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, offentlig upphandling, internationell privat- och processrätt och kommersiell avtalsrätt.

Övrigt

Författare till yrkandeochgrund.se

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)