Utbildning

År

Juristexamen, Stockholms universitet

2024

Erfarenhet

Associate, JKN Advokat

2024 -

Inriktning

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Övrigt

Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

Medlem i Young Arbitrators Sweden (YAS)