Så bör beställaren av konsulttjänster agera när fel eller skada upptäcks

Arbete tillsammans med tekniska konsulter är ofta en nödvändig och viktig komponent under ett pågående entreprenadprojekt. Konsulten behövs och är en stor tillgång för framtagande av ritningar, beskrivningar eller för annan teknisk rådgivning under entreprenadtiden. ABK 09 är ett vanligt förekommande standardavtal för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet men avtalsvillkoren medför att relativt stränga krav […]

Så bör beställaren av konsulttjänster agera när fel eller skada upptäcks

Verkan av uppsägning av à-pris i mängdkontrakt vid minskade mängder

Skyldigheten att informera beställaren om brister i förfrågningsunderlaget

Konkursernas tid är nu – vad som händer vid en konkurs och hur du bör agera

Som man bäddar får man ligga; låt personalliggaren ligga still!

JKN Advokat söker löpande biträdande jurister

JKN Advokat utökar med flera nya medarbetare och partners

JKN Advokat företräder säljarna när Hantverksdata förvärvar projektsystemet Tracked

PM om rättsliga följder vid covid-19 pandemin

JKN Advokat har biträtt Proton Finishing