PM om rättsliga följder vid covid-19 pandemin

JKN Advokatbyrå har fått många frågor rörande de rättsliga konsekvenserna av corona/covid-19 pandemin. Vi har därför sammanställt ett PM som täcker de vanligaste och viktigaste frågorna som kan aktualiseras för entreprenörer och beställare som tillämpar AB-avtalen.

Se fler artiklar